Categories

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym – krok po kroku

Mieszkanie z rynku pierwotnego – korzystne rozwiązanie dla młodych osób

Decyzja o zakupie mieszkania jest decyzją bardzo istotną dla naszej przyszłości. Często jest to mieszkanie na całe życie, dlatego przy jego wyborze i zakupie musimy wziąć pod uwagę nie tylko nasze aktualne potrzeby, ale także te przyszłe. Osobom młodym, które nie przekroczyły 35. roku życia obecnie opłaca się kupić mieszkanie z rynku pierwotnego – od dewelopera. To rozwiązanie jest korzystne finansowo dzięki dopłatom do ceny zakupu bądź kredytu realizowanym przez państwo w ramach programu MDM („Mieszkanie dla młodych”). Zaletą mieszkania kupionego na rynku pierwotnym jest to, że możemy je samodzielnie wykończyć i umeblować zgodnie z naszymi potrzebami – nie jesteśmy zdani na to, co zostawił nam po sobie poprzedni właściciel. Zakup mieszkania wymaga jednak szeregu czynności. Istnieją w tym zakresie pewne procedury, przez które trzeba przejść.

Procedura zakupu mieszkania od dewelopera

Przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnego mieszkania, warto przejrzeć szereg ofert mieszkań różnych deweloperów w lokalizacji, która nas interesuje. Dzięki temu będziemy mieli pełny ogląd na sytuację na rynku. Zauważ, ze standardy mieszkań są obecnie bardzo różne. Jedne mają standard podstawoawy – niemal z końca ubiegłego wieku; inne to niemal inteligentne budynki wyposażona np. w czujniki temperatury. Gdy porównamy oferty i wybierzemy mieszkanie, które potencjalnie planujemy zakupić, można skontaktować się z deweloperem i umówić na obejrzenie mieszkania. Jeśli w trakcie jego wizytacji okaże się, że spełnia ono nasze oczekiwania, warto poprosić dewelopera okazanie księgi wieczystej mieszkania i pozwolenia na budowę, a także o prospekt informacyjny zawierający informacje o deweloperze i jego inwestycji.

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy deweloperskiej. Jest to umowa przedwstępna, której najważniejszym elementem jest zobowiązanie jej dwóch stron do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży przenoszącej własność lokalu. Przed podpisaniem umowy deweloperskiej warto poprosić dewelopera o jej wzór, żeby móc ją dokładnie przeanalizować. Umowa deweloperska jest zawierana w formie aktu notarialnego u notariusza, a kosztami jej zawarcia dzielą się deweloper i nabywca po połowie.
W umowie przedwstępnej deweloper często określa kwotę zadatku, który należy wpłacić na poczet zakupu mieszkania. Warto prześledzić zapisy umowy w tej kwestii szczególnie, gdy finansujemy zakup kredytem. Deweloper w takiej umowie daje nam czas, żeby dopełnić wszelkie formalności kredytowe, ale może się zdarzyć, że zadatek przepadnie, jeśli nie uzyskamy decyzji o przyznaniu kredytu od żadnego z banków. Gdy się tego obawiamy, warto ustalić z deweloperem, czy będzie on skłonny do umowy przedwstępnej wprowadzić zapis o zwrocie zadatku w przypadku negatywnej decyzji kredytowej banku dla kupującego.

Jeśli uda się nam uzyskać pozytywną decyzję kredytową i podpisać umowę z bankiem, może on już przelać pieniądze za mieszkanie na konto dewelopera. Możemy się wówczas umówić u notariusza na podpisanie ostatecznej umowy kupna nieruchomości. Koszty notarialne takiej umowy pokrywa już w całości kupujący. W przypadku kredytu, po zakończonej transakcji należy złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej oraz wpisanie hipoteki na rzecz banku, a także ubezpieczyć mieszkanie od ognia i innych zdarzeń o charakterze losowym.

Końcowym etapem zakupu mieszkania jest jego odbiór. Po dokładnych oględzinach mieszkania spisywany jest protokół odbioru, gdzie mogą być uwzględnione wszelkie ewentualne usterki do poprawienia zgodnie z ustaleniami protokołu. Etap odbioru mieszkania kończy wręczenie kluczy jego właścicielowi